Korisnicima zabranjeno je:
  • otvaranje korisnićkih imena, koja su uvredljiva, vulgarna, preteća, rasistička ili šovinistička ili duplih imena u cilju zavaravanja drugih članova!
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog korisnika sajta!
  • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće međunarodne zakone,
  • objavljivanje sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, provokacije, svadjanje i psovanje medju članovima sajta!
  • objavljivanje sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
Napomena:
Korišćenjem sajta www.mychess.com saglasni ste, da prihvatate sve uslove korišćenja sajta. Za igranje šaha na myChess.com treba obavezno imati instalirani Adobe Flash player!

Svi posetioci imaju pravo da pod jednakim uslovima koriste sajt - posećuju, pregledavaju i igraju šah ukoliko ne krše uslove korišćenja.

Vlasnik sajta zadržava pravo da bez najave promeni ili modifikuje uslove korišćenja sajta. Sajt koristite isključivo na svoju odgovornost a vlasnik sajta ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane ili je povezana sa upotrebom sajta niti sa nemogućnošću upotrebe sajta.